Turkish English Russian Arabia

Alüminyum Radyatör Garanti Belgesi

AL-TER Alüminyum Radyatörleri her türlü malzeme ve imalat hatasına karşı satış tarihinden itibaren 5 yıl garantimiz altındadır.

GARANTİ ŞARTLARI

1.Garanti süresi malın ilk kullanıcı – müşteri tarafından teslim alındığı tarihten itibaren başlar ve 5 yıl süre ile malzeme ve imalat hatalarına karşı garantilidir.

2.Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı AL-TER Alüminyum Radyatör İml. San. Tic. Ltd. Şti. garantisi kapsamındadır. 

3.Malın garanti süresi içerisinde arızalanma durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 30 iş günüdür. Bu süre, malın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda; malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı ve imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Sanayi malının arızasının 15 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı veya ithalatçı ;  malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir sanayi malını tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.


4.Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.

5.Malın teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde, aynı arızayı üçten fazla tekrarlaması veya farklı arızaların beşten fazla ortaya çıkması sonucu maldan yararlanmamanın süreklilik kazanması, tamiri için gereken azami sürenin aşılması, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii, acentası, temsilcisi, ithalatçısı veya imalatçısından birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamiri mümkün olmadığının belirlenmesi durumunda ücretsiz olarak değiştirme işlemi yapılacaktır.

6.Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.


  GARANTİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ & MÜŞTERİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

 

AL-TER Alüminyum radyatörün kullanma kılavuzunda yazdığı şekilde kullanılması şartıyla bütün parçalar dahil olmak üzere tamamen malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı 5 (Beş) yıl süre ile GARANTİ edilmiştir.

Dış yüzey kaplamsında kullanılan boya, çarpmalara, darbelere, çizilmelere ve nemden dolayı doğabilecek boya hasarları oksitlenme gibi oluşumlar garanti kapsamı dışındadır. 

1.      Alüminyum radyatörlerimiz TS EN 442-1 uygundur.

2.      Radyatörlerimizin maksimum çalışma basıncı 10 bar’dır. Test basıncı 15 bar’dır.

3.      Maksimum işletme sıcaklığı 120 0C dir.

4.      İnşaat tesisat ve boya işleri devam ediyorsa ambalajı açmayınız.

5.      Montaj aksesuarları radyatör içinde bulunur. İçeriği, tapa, prujör, dübel, konsol, vida.

6.      Montajınızı ehli sıhhi tesisatçılara yaptırınız.

7.      Kalorifer tesisatını çalıştırdıktan sonra radyatör vanalarını açarak radyatörünüzü devreye alınız. Radyatörünüzü devreye alırken prujör tapanın içindeki iğneyi gevşeterek radyatör içinde bulunan havanın tamamen boşalıp prujörden su akana kadar bekleyiniz. Su aktıktan sonra prujörü kapatınız.

8.      Radyatörünüzü devreye aldıktan sonra ısınıp ısınmadığını kontrol ediniz. Radyatörünüzün ısınmadığını tespit ettiğinizde prujör tapanın içindeki iğneyi gevşeterek havanın çıkmasını sağlayınız. Bu işlem radyatörünüzden su akmaya başlayana kadar prujör tapa iğnesi açık bırakınız. Hava tahliyesi yapıldıktan sonra prujör tapasını sıkınız.

9.      Radyatörünüzden daha uzun süreli verim alabilmeniz için içindeki suyu sık sık değiştirmeyiniz. Suyu boşaltmadığınız zaman radyatör içindeki olabilecek korozyonu önlemiş olacaksınız.

10.   Radyatörünüzün bulunduğu ortam 0 0C altına düşmemelidir.

11.  Radyatörünüzü asit boya sökücü veya benzeri kimyasal maddelerden koruyunuz.

12.  Radyatörünüzün alacağı darbe veya çizik gibi durumlar erken aşınmaya neden olur.

 

GARANTİ İLE İLGİLİ HUSULAR

AL-TER Alüminyum Radyatör tarafından verilen bu garanti AL-TER alüminyum radyatörlerinin amacına uygun olmayan kullanımlardan doğacak arızaları kapsamadığı gibi, aşağıda belirtilen sebeplerden kaynaklanan arızalar da garanti kapsamına dahil değildir ;

      1.      Malın montaj kılavuzunda yer alan hususlara uyulmaması ve/veya aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar.

2.      AL-TER veya yetkili satıcısının görevlendireceği ehil elemanlar dışında diğer şahıslar tarafından yapılan müdahaleler sonucu kalorifer tesisat sisteminde meydana gelen arızalar.

3.      AL-TER in yazılı onayı olmaksızın kullanılan inhibitör, antifiriz, pH düzenleyici, kireç ve bakteri önleyicilerin kullanımından kaynaklanan arızalar.

4.      Tesisat tekniğine uygun olmayan uygulamalardan kaynaklanan arızalar.

5.      Radyatörlerin içerisinde temizlik, koruma vb. amaçlarla kullanılan kimyasalların verdiği zararlar.

6.      Tesisatta dolaşan suyun pH’ı 4-8 arası olmalıdır, bu değerler dışındaki pH derecesine bağlı oluşan arızalar, ayrıca kuyu suyu, jeotermal su, kireçli su kullanımıyla oluşan arızalar.

7.      Çalışma basıncı maksimum 10 bar olmalıdır. 10 barın üzerindeki yüksek basınca bağlı oluşan ve basınç düşürücü kullanılmamasından kaynaklanan arızalar.

8.      Kireçlenmeye bağlı tıkanmalar.

9.      Taşıma, yükleme, boşaltma, montaj aşamaları ve inşaat alanında uzun süre beklemelerden kaynaklanan ve çarpma, düşme sonucu oluşan hasarlar.

10.  Toprak, kum, çamur vb. gibi artıkların sebep olduğu tıkanmalar ve arızalar.

11.  Garanti süresindeki anlaşmazlıklardan fatura tarihi esas alınır ve faturanın ibrazı gereklidir.

Ortadoğu Reklam