Turkish English Russian Arabia

Binalarda Enerji Verimliliği

Binalarda Enerji Verimliliği, Isı Sistemlerinde Verimlilik, Verimli ısınma

Binalarda Enerji Verimliliği Uygulamaları

Tüm dünyada, özellikle gelişmekte olan ülkelerde, nüfusla orantılı olarak enerji tüketimi gün geçtikçe artmaktadır. Nihai enerji tüketimleri içinde bina sektörünün payı sürekli artış eğillimindedir. Binalarda enerji verimliliği tanımından, konfor koşullarından ödün vermeden enerji tasarrufu sağlanması ve enerji tüketim maliyetlerinin azaltılması anlaşılmaktadır.

Binalarda konfor koşullarını sağlayan ısıtma, soğutma, havalandırma ve aydınlatma gibi sistemler toplam enerji tüketimi içinde önemli paya sahiptirler. Binalarda enerji verimliliğini sağlamak amacıyla yapılması gereken ana başlıklar,

1.       Bina enerji etütleri

2.       Konfor

3.       Bina yapı elemanları

4.       Isıtma sistemleri

5.       Soğutma sistemleri

6.       Aydınlatma sistemleri

7.       Elektrik sistemleri

8.       Bina otomasyon sistemleri

şeklinde sıralanabilir. Bu başlıklar arasında yer alan ısıtma sistemleri ile ilgili geniş açıklamaya aşağıda yer verilmiştir.

Isıtma Sistemleri

Isıtma ,binaların enerji giderlerinde önemli paya sahiptir. Genel olarak ısıtma sistemi, bina yapı elemanlarından kaybedilen ısıyı karşılamaktadır. Bulunduğu iklim bölgesi, büyüklüğü, inşaat kalitesi ve ısıtma sisteminin verimliliği binanın ısıtma amaçlı enerji gereksinimini belirleyen başlıca faktörlerdir. Isıtma sistemleri bireysel veya merkezi sistemler olarak ikiye ayrılabilir. Konut dışı binalarda genellikle merkezi ısıtma sistemleri bulunmaktadır .En yaygın olarak kullanılan merkezi ısıtma ise kalorifer sistemleridir.

Kalorifer sistemleri en genel olarak kazan, brülör, pompa, tesisat boruları ve radyatörlerden oluşur. Dolayısıyla hangi yakıt kullanılırsa kullanılsın amaç ,sistemdeki suyu kazanda ısıtarak radyatörlere dağıtmak ve radyatörlerin bulunduğu hacimleri ısıtmaktır.

Hacimleri ısıtacak olan radyatörlerin dikkatli bir şekilde yerleştirilmesi ve kullanılması ile enerji tasarrufu sağlanabilir.

Radyatör yerleştirilirken;

1.       Radyatörler pencere altı duvarlarda, yerden ve duvardan belirli bir açıklık kalacak şekilde yerleştirilmesi ve üstleri açık olmalıdır.

2.       Radyatörlerde mutlaka su giriş-çıkış vanaları bulunmalı ve sızdırmazlık sağlanmalıdır.

3.       Uzun radyatörler sol üstten giriş-sağ alttan çıkış veya sağ üstten giriş –sol alttan çıkış şeklinde çapraz bağlanmalıdır.

Radyatör kullanılırken;


1.       Radyatörlerin arkasına ısı yalıtım levhası (cam yünü vb.) konulmalıdır.

2.       Mümkünse her radyatöre termostatik vana monte edilmelidir.

Isıtma sistemi kullanırken;

1.       Isıtma sisteminin verimini etkileyen en önemli eleman kazandır. Kazan verimi ise ,eksik yanma baca gazı sıcaklığı, baca gazından kaynaklanan ısı kaybı hava fazlalığı, yakıt cinsi, brülörler, kazan yükü, kazan yüzeyinden olan ısı kayıpları ,blöf nedeniyle olan ısı kaybı ,besi suyu sıcaklığı, yanma havası sıcaklığı gibi parametlere bağlıdır. Kazan verimini artırmak amacıyla bu parametrelerin en optimum şekilde çalışması için ,kazan ayarlarını düzenli olarak yapınız ve kontrol ediniz.

2.       Tüm ısıtma sistemlerinde verimlilik arttırıcı diğer bir önlemde yalıtımdır. Kazanınızın,
tesisat vana ve borularınızın mutlaka yalıtımını yapınız.

3.       Isıtma sistemlerinin (kazanın,brülör sisteminin ve bacanın) verimli çalışması ve ömrünün uzun olması için bakımları zamanında yapılmalıdır.

4.       Kullanılan hacmin sıcaklığı fazla ise camı açmak yerine,radyatörlerin vanasını kısınız ve termostatik vana ayarını düşürünüz.

5.       Isıtma sistemlerinde dış hava sıcaklığı algıyıcıları ile açma ,kapama ve çalışma sıcaklığının otomatik ayarı yapılabilir.Özellikle merkezi sistemlerde otomatik kontrol sistemlerinin kullanılması ile enerji tasarrufu sağlanabilir.

6.       Bulunduğunuz bölgeye göre yakıt seçimini yapınız. Varsa daha ekonomik ve çevre dostu olan doğalgazı tercih ediniz.Yoksa sırasıyla kömür ,motorin, elektrik yada LPG tercih edebilirsiniz.

Kaynak : Enerji Verimliliği Teknik Kitapçık, İTÜ Enerji Enstitüsü ve Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği Yayını, Eylül 2008, İstanbul

AL-TER İMALAT SAN.TİC.LTD.ŞTİ    

Ortadoğu Reklam