Turkish English Russian Arabia

İşletmeye Almada Dikkat Edilmesi Gerekenler

İŞLETMEYE ALMA SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

1- Sisteminizde kesinlikle (ısıtma sistemini test etmek için olsa dahi) KUYU SUYU KULLANMAYINIZ. Kuyu suyu kullanımı, sertliği 25 Fr dan yüksek sular, PH değeri (6,5 - 8) aralığının dışındaki (asidik veya bazik karakterli) sular ürünü garanti kapsamından çıkarır.

2- Montaj tamamlandıktan sonra tesisata ilk su dolumunu yapıp, 5 dakikalık su çevriminden sonra suyun tamamını boşaltarak tesisattaki tüm inşaat ve tesisat artıklarının çıktığından emin olunuz.

3- Tesisata su doldurarak radyatörleri ısıtınız , radyötör köşesinde bulunan purjör vasıtasıyla radyatörlerin havasını alınız. Hava alma işlemini sonraki birkaç ısıtmada tekrarlayınız. Radyatörden su akarmış gibi sesler geliyorsa içerisinde hava kalmıştır. Bu durumda hava alma işlemini tekrarlayınız.

4- SİSTEM SUYUNU, MECBUR KALMADIKÇA BOŞALTMAYINIZ. 100 m2 bir dairede 5 lt sudan fazlası değişirse sisteme ek kimyasal R-24 inhibitörü konulması gerekir.

6- Sisteme su ilavesi yapıldığında veya tamamen değiştirildiğinde mutlaka kimyasal R24 inhibitörü eklenmelidir. Sistemde inhibitörün olmaması sonucu ortaya çıkabilecek korozyon etkilerinin ürüne verebileceği hasarlar garanti kapsamı dışındadır. (Su değişimi veya ilave yapmadan önce R-24\'ü mutlaka AL-TER\'den isteyiniz.)

7- AL-TER\'in yazılı olarak onaylamadığı hiçbir kimyasal maddeyi (inhibitör, antifiriz, pH düzenleyici, kireç ve bakteri önleyici, radyatör verimini artırdığı iddia edilen kimyasallar vb. maddeler) tesisat sistemine eklemeyiniz. Aksi halde radyatörler garanti kapsamı dışına çıkar.

8- Sistem (veya kombi) filtresi, belli aralıklarla kontrol edilmeli ve tıkanıklık varsa temizlenmelidir. Eğer filtre tıkalı olursa radyatörlerde yeterli miktarda su sirkülasyonu olmayacağından verim düşecektir.

9- Tesisat suyunun donmaması için gerekli tedbirleri alınız. Suyun donması radyatöre zarar verir ve suyun donması sonucu oluşan tahribat garanti kapsamı dışındadır.

10- Radyatörünüzü kesinlikle sert ve iz bırakan temizleme maddeleriyle temizlemeyiniz. Herhangi bir çamaşır suyu , tuz ruhu vb. kimyasal madde kullanmayınız, nemli ve yumuşak bez kullanarak temizleyiniz. Kimyasal ve aşındırıcı maddeler, radyatör üzerindeki boya veya eloksal tabakasına zarar verir. Bu şekilde oluşacak hasarlar garanti kapsamı dışındadır.

 

Ortadoğu Reklam